Śrutownice stosowane do czyszczenia produktów po obróbce termicznej:

  • Śrutownice z taśmą nieckową – typ''B''
  • Śrutownice z przenośnikiem podwieszanym – typ ''H''
  • Śrutownice z przenośnikiem podwieszanym o pracy ciągłej – typ ''CH''
  • Śrutownice ze stołem obrotowym – typ ''T''
  • Śrutownice z taśmociągiem siatkowym – typ ''MC''

SlikaAplikacijaTERMICNA

Obróbka strumieniowo-ścierna ma na celu:

  • usunięcie warstwy utlenionej po obróbce cieplnej
  • przygotowanie powierzchni produktu do dalszej obróbki mechanicznej
  • oczyszczenie powierzchni produktu