SlikaAplikacijaALUMINIJ

Śrutownice stosowane w obróbce aluminium:

  • Śrutownice z taśmą nieckową– typ ''B''
  • Śrutownice z przenośnikiem podwieszanym – typ ''H''
  • Śrutownice ze stołem obrotowym – typ ''T''
  • Śrutownice z przenośnikiem podwieszanym o pracy ciągłej – typ ''CH''
  • Śrutownice z taśmociągiem siatkowym – typ ''MC''

aluminij2  alumijin1

Obróbka strumieniowo-ścierna ma na celu:

  • czyszczenie powierzchni
  • nadawanie chropowatości i usuwanie rąbków
  • matowanie
  • usuwanie warstwy utlenionej
  • przygotowanie powierzchni produktu do dalszej obróbki mechanicznej