zelezarne2

Śrutownice stosowane w hutach i walcowniach:

  • Śrutownice do płyt i profili – typ ''PAP''
  • Śrutownice do prętów – typ ''BAR''
  • Śrutownice do rur – typ ''PIP''
  • Śrutownice do pojedynczej nitki drutu – typ ''SIW''

zelezarne1  SlikaAplikacijaZELEZARNE

Obróbka strumieniowo-ścierna ma na celu:

  • oczyszczenie powierzchni produktu
  • usuwanie warstwy utlenionej
  • usuwanie rdzy
  • przygotowanie powierzchni produktu do dalszej obróbki mechanicznej