SlikaAplikacijaAVTOMOBILSKA

Śrutownice stosowane w przemyśle motoryzacyjnym:

 • Śrutownice z przenośnikiem podwieszanym – typ ''H''
 • Śrutownice z przenośnikiem podwieszanym o pracy ciągłej – typ ''CH''
 • Śrutownice z taśmą nieckową - typ ''B''
 • Śrutownice ze stołem obrotowym – typ ''T''
 • Śrutownice z taśmociągiem siatkowym – typ ''MC''
 • Śrutownica tunelowa z szyną podwieszaną – typ ''TOR''
 • Śrutownice komorowe – typ ''KOM''
 • Śrutownica do kuleczkowania do łożysk – typ ''PIN''

Obróbka strumieniowo-ścierna ma na celu:

 • usunięcie piasku z odlewów
 • usunięcie warstwy utlenionej po obróbce cieplnej
 • oczyszczenie powierzchni produktu przed innymi działaniami zabezpieczającymi
 • nadawanie chropowatości i usuwanie zalewek
 • przygotowanie powierzchni produktu do dalszej obróbki mechanicznej
 • zwiększenie dynamicznej wytrzymałości produktów i ich okresu użytkowania
 • matowanie