Komory śrutownicze typu „KOM” zostały zaprojektowane dla ręcznej lub automatycznej obróbki strumieniowo-ściernej różnych produktów, takich jak: elementy spawane, odlewy, odkuwki, wagony kolejowe, pojemniki, etc.

Produkty są śrutowane wewnątrz komory za pomocą sprężonego powietrza, które wystrzeliwuje ścierniwo w kierunku obrabianych powierzchni za pomocą dyszy. Następnie mieszanka ścierniwa i materiał resztkowy spada do rynny z której jest automatycznie transportowany do podnośnika i oddzielacza powietrznego za pomocą zbieraka i ślimaka. W oddzielaczu następuje oczyszczenie ścierniwa, po czym spada ono do kolektora i jest gotowe do ponownego użycia. Ścierniwem może być stalowy śrut (okrągły lub łamany), korund, kulki szklane, etc.

      

WŁAŚCIWOŚCI:

 • Komory śrutownicze typu „KOM” zostały zaprojektowane do obróbki produktów o dużych rozmiarach, znaczącej wadze i skomplikowanych kształtach
 • System transportu śrutu wykorzystujące zbieraki wymaga fundamentów o minimalnej głębokości
 • Zapewniamy minimalny poziom kurzu w komorze, jako że kurz powstający w procesie śrutowania zostaje usunięty za pomocą kasetowych łapaczy pyłu, podczas gdy świeże powietrze dostaje się do komory przez jej dach
 • Komora może być wyposażona w wózek transportowy lub podwieszaną szynę w celu ułatwienia manipulacji produktami
 • Możliwe jest częściowe lub całkowite zautomatyzowanie procedury śrutowania z wykorzystaniem automatycznych robotów
 • Stosowane są w procesach technologicznych takich jak: przygotowanie do dalszego zabezpieczenia powierzchni, matowanie, szorstkowanie, itp
 • Oferujemy szeroki zakres maszyn o różnych rozmiarach obszaru roboczego, jak również liczne akcesoria, co pozwala nam dostosować nasze produkty do wymagań nawet najbardziej wymagających klientów.

DANE TECHNICZNE:


Prócz wymienionych powyżej maszyn standardowych, oferujemy również gotowe maszyny różnych wymiarów, jak również maszyny dostosowane do oczekiwań klienta, co pozwala nam na:

 • Dostosowanie wielkości komory
 • Dostosowanie liczby dysz
 • Możliwość automatyzacji procesu z wykorzystaniem robotów
 • Wyposażenie komory w wózek transportowy lub podwieszaną szynę