Główną zasadą firmy STEM jest nieustający rozwój w zgodzie z technicznymi i technologicznymi wymaganiami rynku, dążąc do optymalnej jakości obrabianych powierzchni przy racjonalnym zużyciu energii i po rozsądnych kosztach.

Firma STEM dąży do realizacji zestawu celów opartych na rozwoju jakości i konstrukcji śrutownic.

Pracujemy również nad rozwojem półautomatycznych i w pełni zautomatyzowanych linii produkcyjnych w zakresie obróbki powierzchniowej i ochrony metalu w następujących gałęziach przemysłu:livarne

  • odlewnie
  • kuźnie
  • Przemysł motoryzacyjny
  • Inne zastosowania korzystające z obróbki metalu (produkcja rur, walcownie, produkcja sprężyn, produkcja konstrukcji spawanych, butli gazowych, etc.)
Prócz wyżej wymienionych celów, zapewniamy oczywiście stałą dostępność części zamiennych i zapewniamy działania konserwacyjne u klienta.