Машините тип "Т" са универсални дробометни камери за широка гама от изделия, както заварени детайли и конструкции, така и отливки, изковки и др. Внимателно подбраното място за разполагане на турбините осигурява оптимална ефективност и пълно покритие на почистваната повърхност, без значение какъв е размера и формата на детайлите.

Изделията се разполагат на масата едно до друго или по краищата й така че струята да ги обхване напълно. По време на бластирането масата се върти в камерата, осигурявайки оптимално почистване.  

        

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • Дробометните камери тип «Т» могат да се оборудвант с една или две (сателитни) маси, позволявайки товаро-разтоварна дейност докато другата маса е в камерата, като по този начин се постига по-голяма ефектвност на машината
 • В случаите на по-големи или по-тежки детайли масата може да се проектира да се придвижва по релсов път от и към камерата
 • Има набор от видове машини за различни размери детайли и работни габарити, както и голям брой аксесоари, които ни позволяват да се напаснем към специфичните нужди и изисквания на всеки клиент. 
 • Поради качеството и добрата изработка на машините те могат да функционират и в най-тежките и натоварени условия

Технически данни:


Като допълнение към гореспоменатите стандартни машини, можем да разработим и специални машини с различни габарити, и машини с настройки според нуждите на клиента. Възможно е още да прибавяме и комбинираме следното:

 • диаметъра на въртящата се маса и работната височина
 • товароносимостта на масата
 • оптимален избор на брой и мощност на турбините
 • продуктивността по отношение на броя на масите (сателитите)
 • ръчни или пневматични врати
 • автоматичен транспорт с въртяща се маса
 • оборудване турбините с честотен пробразувател